دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
پسته و مغز بادام صادراتی – بسته بندی ۴۹۵
ظروف چینی غذاخوری – چینی (پرسلان) ویژگیها و روش آزمون ۱۱۶۴
ظروف شیشه ای برای محصولات غذایی و آشامیدنی – ویژگیها ۱۴۰۹
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ – برای نگهداری مواد غذایی – ویژگیها ۱۸۸۱
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذایی و نوشابه ها – ویژگیها ۲۲۳۴
ظروف فلزی غیر قابل نفوذ برای مواد غذایی:ظرفیت و قطر قوطیهای گرد سرباز و قوطی با سوراخ خروجی شیر ۲۲۳۶
لاكهای مصرفی در ظروف فلزی مواد غذایی – ویژگیهای عمومی ۲۴۵۵
لاك های مصرفی در ظروف فلزی مواد غذایی (روشهای آزمون) ۲۵۰۹
بسته بندی – فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراكی و مصارف خانگی ۳۰۱۰
ظروف سرامیك غذاخوری از نوع بدل چینی نرم – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۰۵۰
ظروف شیشه ای و شیشه سرامیكی – سرب و كادمیوم آزاد شده – روش آزمون ۳۵۷۶
غذاهای اسیدی و كم اسید – آیین كار بهداشتی تولید و بسته بندی اسیتیك ۴۷۷۴
كریستال ملامین – ویژگیها ۴۹۵۵
كاغذ و مقوای در تماس با مواد غذایی – روش تعیین میزان هفت تركیب پلی كلره بی-فینل ( PCB ) ۵۰۸۴
ظروف شیشه ای غذاخوری (ظروف سفره) – ویژگیها ۵۴۳۵
اماكن شیردوشی – آیین كار بهداشتی ۵۵۶۱
اماكن ماست زنی – آیین كار بهداشتی ۵۵۶۲
مقررات ایمنی و بهداشتی – فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم-استقرار،طراحی و تجهیزات فرها ۵۶۴۸
ماشین آلات ، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجیم و نیمه حجیم – ویژگیها ۵۶۴۹
كاغذ و مقوا درتماس با مواد غذایی – روش تعیین ثبات رنگ ۵۷۵۵
كاغذ و مقوا درتماس با مواد غذایی – روش تعیین فرمالدهید موجود ۵۷۵۶
ظروف مواد غذايي ـ حد مجازسرب وكادميوم آزاد شده از لعابهاي شيشه اي و چيني ۶۶۳۱
ظروف مواد غذايي – روش آزمون ميزان سرب و كادميوم آزاد شده از لعابهاي شيشه اي و چيني ۶۶۳۲
مقواي مورد مصرف جهت بسته بندي مواد غذايي- آيين كار بهداشتي واحدهاي توليد كننده ۶۶۹۰
بسته بندي-مواد در تماس با غذا-چند لايه ها-اندازه گيري آمين آروماتيك نوع اول-روش آزمون ۷۷۵۰
266 views