دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
دام های كشتاری – روش قضاوت بهداشتی روی لاشه و اعضاء در بازرسی پس از كشتار ۴۹۶
دامهای كشتاری – روش استاندارد برای بازرسی لاشه (بازرسی پس از كشتار) ۵۳۱
مواد غذایی – آیین كار اصول كلی بهداشتی واحدهای تولیدی ۱۸۳۶
اسید اسکوربیک مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۰۵۶
مواد غذایی – مقررات بهداشتی مراكز فروش-آئین کار ۲۰۸۲
مواد غذایی – مقررات بهداشتی چلوكبابی ها، رستورانها، تریاها(مراکز عرضه) ۲۰۸۳
غذاي كمكي كودكان و شيرخواران – ايين كار شرايط بهداشتي واحدهاي توليدكننده ۲۰۸۵
میکروبیولوژی – شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرانژانس (ولشای) و كلستریدیوم – های احیاكننده سولفیت در مواد غذایی ۲۱۹۷
آنزیمهای مجاز خوراكی – ویژگیهای تشخیص خلوص ۲۲۰۰
آنزیمهای مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۲۰۰-۱
آنزیم گلوكوآمیلاز – اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۵
آنزیم سلولاز – روش اندازه گیری فعالیت كل آنزیم ۲۲۰۰-۶
آنزیم پپسین – اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۷
مقررات بهداشتی كارگران كارگاههای تولید مواد غذایی ۲۲۰۴
افلاتوكسین – روش تعیین غلظت و درجه خلوص محلولهای استاندارد ۲۷۰۷
مواد غذایی – روشهای آزمون آفلاتوكسین B و G ۲۷۱۱
ویتامین ها در فرآیند مواد غذایی – آیین كار برای حفظ و نگهداری ۲۹۶۹
غلات – روش تعیین میزان سیاهك زدگی (روش رسوبی) ۳۰۰۴
فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر – روش اندازه گیری PH ۳۱۹۵
ماكارونی – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده ۳۲۰۰
اسید سیتریك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۳۸۱
اسید اسكوربیك مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۴۴
مقررات عمومی ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات تهیه مواد غذایی ۳۵۱۵
مقررات ایمنی و بهداشتی – ماشین آلات ماكارونی سازی ۳۵۲۲
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی تجهیزات و دستگاههای تهیه بستنی – آیین كار ۳۵۳۶
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی وسایل و تجهیزات مربوط به تهیه و حمل و نقل شیرهای تغلیظ ۳۵۳۷
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه ماست و بسته بندی آن ۳۵۳۸
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای تهیه و بسته بندی كره ۳۵۳۹
صنایع شیر – شستشو و ضد عفونی دستگاههای پنیر سازی و پنیر به عمل آمده و بسته بندی آن ۳۵۴۰
پلی فسفات های سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۵۷۱
جوجه یك روزه – آیین كار عرضه ۳۶۶۳
نوشابه گازدار – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده ۳۶۹۰
صنایع غذایی – تجهیزات و لوازم مورد مصرف – آیین كار بهداشتی ۳۷۶۶
صمغ گوار مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۹۱۳
گوسفند و بز – آیین كار نگهداری پخش و عرضه كله پاچه ۴۰۱۰
گوسفند و بز – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری كله و پاچه ۴۰۱۱
گوسفند و بز – آیین كار آماده سازی كله و پاچه ۴۰۱۲
قارچ دكمه ای خوراكی – آیین كار بهداشتی واحدهای تولید كننده ۴۰۱۶
گاو – آیین كار آماده سازی کله ۴۰۱۸
بازرسی فنی و بهداشتی گوسفند و بز زنده، پیش از كشتار در كشتارگاه – آیین كار ۴۵۱۶
بازرسی فنی بهداشتی لاشه گوسفند و بز، پس از كشتار در كشتارگاه – آیین كار ۴۵۱۷
صنايع غذائي- سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی (HACCP) – آیین كار ۴۵۵۷
گوشت – اصول و شرایط مهر كردن لاشه های گوسفند یا بز و گاو و یا گاومیش ۴۶۱۲
گوشت – ویژگی ها و شرایط مهر و استامپ ۴۶۱۳
گوشت – آیین كار مهر كردن لاشه های گاو و گاومیش ۴۶۱۴
صنایع شیر و فرآورده های آن – آیین كار بهداشتی كارخانجات ۴۶۲۹
غذاهای اسیدی و كم اسید – آیین كار بهداشتی تولید و بسته بندی اسیتیك ۴۷۷۴
شیره خرما – آیین كار روش و شرایط بهداشتی تولید ۵۲۵۹
پاستوریزاسیون غذاهای با اسیدیته بالا و غذاهای اسیدی – آیین كار ۵۳۵۵
سترونی غذاهای با اسیدیته پایین – آیین كار ۵۳۵۶
مواد غذایی – باقی مانده داروهای دامی – واژه نامه ۵۵۹۱
مرغ – آیین كار بسته بندی و نشانه گذاری پای مرغ ۵۵۹۳
مواد غذایی – باقیمانده داروهای دامی در ماهی ، شیر ، تخم مرغ و فرآورده های آنها – نمونه برداری جهت كنترل ۵۶۵۸
مواد غذایی – باقیمانده داروهای دامی در گوشت قرمز و گوشت ماكیان و فرآورده های آنها – نمونه برداری جهت كنترل ۵۶۵۹
غذاهای رژیمی – روش ازمون ویتامین A ۵۷۸۱
فرآورده هاي غذاییءکشاورزی و دامی – بیشینه رواداری مایكوتوكسینها ۵۹۲۵
مواد غذايي – تعيين آفلاتوكسين گروههاي B,G در مواد غذايي مختلف به وسيلة كروماتوگرافي صفحه نازك و تخليص بوسيلة ستون ايمونوافينيتي – روش آزمون ۶۶۹۶
فرآورده های غذایی کشاورزی دامی- مایکوتوکسین B وg – روش آزمون به طريق كروماتوگرافي مايع با كارآيي عالي و خالص سازي با ستون ايمونوافينيتي ۶۸۷۲
بادام زميني-از برداشت تا بسته بندي و انبارداري-آئين كار ۷۷۰۴
كره پاستورريزه-راهنماي استقرار سيستم تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و نقاط كنترل بحراني(HACCP) ۷۷۷۱
ادويه و چاشني مورد استفاده در گوشت فرآوري شده-روش تيمار ۷۹۳۹
آرد گندم-آئين كار توليد ۷۹۹۲
آدامس – ویژگیها ۸
آنزیم لیپاز – اندازه گیری فعالیت آنزیمی ۲۲۰۰-۴
حلوا ارده – ویژگیها و روش آزمون ۲۴۶۲
مواد غذایی و کشاورزی – نمونه برداری برای آزمون آفلاتوكسین ۲۵۸۱
مواد غذایی – ژله دسر و ژله فرم دار – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۶۸۲
ارده – ویژگیها و روش آزمون ۲۶۹۵
بسته بندی قوطی های فلزی محتوی مواد غذایی صادراتی – كارتن – ویژگیها و روشهای آزمون ۲۹۲۲
بسته بندی آلایش خوراكی – قوطیهای فلزی ۲۹۲۹
سلوفان بدون پوشش – ویژگی های و روش های آزمون ۲۹۳۷
مواد غذایی سریعا منجمد شده در طی حمل و نقل – آیین كار جابجایی ۳۰۳۷
مواد غذایی منجمد – آیین كار اندازه گیری دما ۳۰۳۸
مواد غذایی منجمد – آیین كار فرآیند انجماد و عرضه آن ۳۰۳۹
فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذناپذیر – روش اندازه گیری PH ۳۱۹۵
اسید سوربیك مورد مصرف در صنایع غذایی – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۴۷۳
آنتی اكسیدانهای مجاز خوراكی ۳۶۰۸
اسید سیتریک بدست آمده از کاندیدا لیپولی تیکا- روش اندازه گیری جذب اشعه ماوراء بنفش توسط هیدروکربورهای چند هسته ای ۳۶۱۴
نیترات سدیم مورد مصرف صنایع غذایی – ویژگی ها و روش های آزمون ۳۶۱۵
مواد غذایی – برچسب گذاری – ادعاهای تغذیه ای ۴۷۱۱
شیره درخت بنه – آیین کار استحصال جمع آوری و بسته بندی ۵۴۲۸
غذاهای رژیمی – روش اندازه گیری مقدار آهن كامل در غذاهای رژیمی ۵۵۰۹
قاو وت – ویژگیها و روشهای آزمون ۶۰۰۶
فرآورده های غذایی – شناسایی یافتهای غیر مجاز به روش بافت شناختی ۶۱۰۳
غذایی رژیمی – روش اندازه گیری ویتامین D ۶۱۵۱
مواد غذايي – دسر پاستوريزه و بسته بندي شده – ويژگيهاي مكروبيولوژي ۷۱۱۰
431 views