دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها
غذاي كمكي كودكان و شيرخواران – ايين كار شرايط بهداشتي واحدهاي توليدكننده ۲۰۸۵
بسته بندی مواد غذایی- مقررات بهداشتی مواد رنگی برای رنگ كردن مواد پلاستیكی مورد مصرف ۲۱۱۳
بسته بندی مواد غذایی – ویژگیهای عمومی برچسب ۲۱۳۵
بسته بندی – قوطیهای فلزی جهت بسته بندی غذاهای آماده ۲۱۴۸
میكروبیولوژی – سترونی تجارتی فرآورده های غذایی بسته بندی شده در بسته های نفوذ ناپذیر – روش كنترل ۲۳۲۶
بسته بندی – قوطی فلزی برای بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی- روشهای آزمون ۲۳۲۷
سوپهای خشك – میکروبیولوژی حد مجاز آلودگیها ۲۳۹۶
كنسرو ماهی ماكرل در روغن یا سس (نوعی قباد) – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۰۳۳
بسته بندی مواد خوراكی – لفافهای آماده شده با لایه آلومینیوم – ویژگیها ۳۱۱۵
بسته بندی های مواد خوراكی در ظروف شكل داده شده از مواد پلی مری و ورقهای آلومینیومی ۳۳۳۱
سوپ های آماده – ویژگیها و روشهای آزمون ۳۸۲۷
غذاهای رژیمی بسته بندی شده – برچسب گذاری ۴۴۶۸
مواد غذایی – برچسب گذاری تغذیه ای – راهنما ۴۴۶۹
مواد غذایی – از پیش بسته بندی شده – برچسب گذاری ۴۴۷۰
كنسرو ماهی تن و لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی – ویژگیها و روشهای آزمون ۴۴۷۴
غذای شیر خوار – بر پایه شیر -روش آزمون ویتامینA به وسیله دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا ۵۶۸۷
غذای كودك – ویژگیهای میكروبیولوژی ۵۸۳۹
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده – غذاهاي كنسرو شده كودكان – ويژگيها ۷۱۵۱
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش تعيين شده – غذاهاي رژيمي خيلي كم انرژي به منظور كاهش وزن – ويژگيها ۷۱۵۲
مواد غذايي رژيمي مخصوص با ميزان نمك طعام كم – ويژگيها ۷۲۵۱
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده – كنسرو آبگوشت – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۳۰۵
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده – كنسرو لوبيا سبز با گوشت تكه اي يا سويا – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۳۰۶
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده – كنسرو طاس كباب – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۳۰۷
مواد غذايي – غذاهاي آماده و از پيش بسته بندي شده – كنسرو خورشت فسنجان با گوشت تكه اي – ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۳۰۸
كنسرو خورشت كرفس-ويژگيها و روشهاي آزمون ۷۷۱۹
غذاهاي بدون گلوتن ۷۹۴۸
635 views