دیدنی ها
آخرین اخبار
پربازدید ها
مهمترین ها

تهران

آزمایشگاه آسا

آزمایشگاه تکنو آزما

آزمايشگاه توان

آزمايشگاه ويرومد

آزمايشگاه خاتم پليمر

آزمايشگاه پرتو بشاش

آزمايشگاه كيميا تست فام

آزمايشگاه شيمي گستر انديشه

آزمايشگاه كيميا شنگرف پارس

آزمايشگاه دانا ژن پژوه

آزمايشگاه زیست فناور کاوش پارسیان

آزمايشگاه سپید طب

آزمايشگاه آریانا آزما اکسیژن

آزمايشگاه آدنیس طب

آزمايشگاه دکتر مریم رضائیان

آزمايشگاه مهندسین مشاور خاک آزما نگین

آزمايشگاه مدیا گستر آزما

آزمايشگاه انستیتو فیزیک کاربردی

آزمايشگاه پیشگامان انتقال ژن

آزمايشگاه گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی

آزمايشگاه نمونه آمای ماد

آزمايشگاه رازي

آزمايشگاه تعاوني توليد كنندگان فرآورده هاي گوشتي

آزمايشگاه علوم حياتي فاروق

آزمايشگاه سيستم كيفيت فنون

آزمايشگاه آرمان هدایت نوش البرز

آزمايشگاه پارس مینو 

آزمايشگاه مهر

آزمايشگاه نوین مرجع ایرانیان پیشگام

آزمايشگاه رایمون دانا دایان 

آزمايشگاه بسپار فرآیند پارس

آزمايشگاه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 

آزمايشگاه مرجعان خاتم

آزمايشگاه كشت دانه هاي روغني

آزمايشگاه بهشت آئين دانش

آزمايشگاه توحيد 

آزمايشگاه نمـونه آزمـای پاسارگاد

آزمايشگاه پاستور

آزمايشگاه انستيتو پاستور ايران

آزمايشگاه مبنا تشخیص

آزمايشگاه زیست محصول پرشین

آزمايشگاه ژنوماب—–

آزمايشگاه اطمینان

البرز

آزمایشگاه همکار غرب تهران *

آزمایشگاه پارس آزمای البرز

آزمایشگاه پایش زیست مبنا

آزمایشگاه نوین آزما پور ایرانیان پیشگام ( مجاز)

آزمایشگاه دکتر محمد مراد فرج اللهی 

آزمایشگاه كيمياي ناب تجزیه

خراسان

آزمایشگاه تشخیص گستر برتر پویا

آزمایشگاه شرکت نوآوران آب آزمای شرق

آزمایشگاه آرمینا ساز جاودان

آزمایشگاه پيام سلامت نيشابور  
آزمایشگاه مرکز بررسی و تحقیق آموزش قند ایران

آزمایشگاه سورن تك توس
آزمایشگاه بیژن شیمی 

آزمایشگاه تستا 
آزمایشگاه ميـزان

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
(همکار)
آزمایشگاه اسرای شرق   
آزمایشگاه موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق

آزمایشگاه شركت مهندسی آرا صدر طوس

 آزمایشگاه ايران

شمال

آزمایشگاه آمارد بهین آزمای سلامت

آزمایشگاه پارس مبین آزما

آزمایشگاه مهندس موسوی

آزمایشگاه آزما نگین خزر

آزمایشگاه مرجعان خاتم آمل

آزمایشگاه آزمون سلامت آسای ساری

آزمایشگاه شرکت فرا آزمون گلستان  

آزمایشگاه مجتمع تحقیقاتی-تولیدی زیست فرآورد پارس

آزمایشگاه شرکت کیمیا آزمان گستر 

 

آزمایشگاه جوان  

آزمایشگاه افشین رحیمی 

خوزستان

آزمایشگاه پارس لیان اروندامام خمینی

آزمایشگاه دکتر بیرانوند

آزمایشگاه موسسه تحقیقات و آموش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان

آزمایشگاه دکتر نوری

آزمایشگاه شرکت فنی مهندسی بهین آزمون اروند

آزمایشگاه آبان كيمياي جنوب

آزمایشگاه دانشکده  داروسازی دانشگاه ع پ اهواز

آزمایشگاه پارس ليان اروند 

آزمایشگاه مهندس حيدري نيا  

هرمزگان

آزمایشگاه پارسيان بهينه پايش 

آزمایشگاه مرواریدجنوب خاتم بندرلنگه

آزمایشگاه قشم

 

 

آزمایشگاه سازمان منطقه آزاد كيش

اذربایجان

آزمایشگاه شركت دانش گستر آزما

آزمایشگاه  دپاكو ( دانش پژوه آزمون )

آزمایشگاه  نوبل

 

آزمایشگاه صحت آزمای آذر

لرستان

آزمایشگاه صنايع غذايي مهتاب

آزمایشگاه مرجعان یکتا غرب

آزمایشگاه بهبودگران صنعت

شیراز

آزمایشگاه آزمون گستر شیراز

آزمایشگاه به آزما 

مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر
آزمایشگاه پرسیا آزما بهین پژوه فارس
آزمایشگاه نوآوران کاشف شهر راز 

سمنان

آزمایشگاه شرکت تعاونی بهپرور سلامت  

آزمایشگاه آريا

قم

آزمایشگاه پارسا آزما

آزمایشگاه مهر آريا آزما

آزمایشگاه شایان گستر آزما 

آزمایشگاه آزما نانو سیستم

آزمایشگاه به آزمين

آزمایشگاه مرکزی قم

اصفهان

آزمایشگاه آزمون راد گستر آریا

دانشکده تغذیه و علوم صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آزمایشگاه تعاونی صنایع غذایی آرمان پژوه

آزمایشگاه نقش جهان

آزمایشگاه هورتاش اسپادانا 

شرکت سهامی عام قند اصفهان

آزمایشگاه راه پویان کامیار

شركت آزمايشگاهي پویا آزما خوانسار
آزمایشگاه شركت سنجش گستر صنعت سپاهان
آزمایشگاه ابن سینا  

آزمایشگاه کشتزار سبز    

بوشهر

آزمایشگاه کیمیا فارابی لیان

آزمایشگاه شاخه زیتون لیان

آزمایشگاه جوهر جوان جنوب

آزمایشگاه کیفیت سازه لیان

پژوهشکده میگوی کشورموسسه تحقیقات شیلات ایران

آزمایشگاه نيرو گستر ليان 

کرمان

آزمایشگاه ایرانیان غذا آزما

چهارمحال

آزمایشگاه كيميا پژوه البرز 

سیستان

آزمایشگاه آزمون فرانگر شرق

آزمایشگاه نمونه آزمای پاسارگاد زاهدان

قزوین

آزمایشگاه دانش محور البرز

آزمایشگاه پيرايه زيست قزوين 

یزد

ازمایشکاه تجهیزات و مواد ملک تجهیز یزد

آزمایشگاه آزما ایلیا صنعت ایساتیس

آزمایشگاه نیل سا کویر یزد

آزمایشگاه تحقیقات صنعتی آبسار کویر

آزمایشگاه هستی آزمای کویر

آزمایشگاه  آزماپيمان ايساتيس

شهر کرد

آزمایشگاه كيفيت سنجش زاگرس

ارومیه

کیمیا پژوه
(مجاز)

آزمایشگاه آریا رهنمون صنعت

آزمایشگاه دکتر حیدرزاده

زنجان

آزمایشگاه جهاد دانشگاهی استان زنجان

اراک

آزمایشگاه مصباح انرژی

آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

آزمایشگاه زیست آزمون گستر مرکزی

همدان

آزمایشگاه شیمی تجزیه راک

 

 

 

638 views